Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 
Ochrona danych osobowych, które nam powierzasz jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności. W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
 
Administratorem danych osobowych jest "DĘBSKI" Zbigniew Dębski, ul. Solec 81b/A11-12, 00-382 Warszawa, NIP 5262484993, REGON 010970558, z którym można skontaktować się w następujący sposób: 
 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 321 37 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00
 • e-mailowo pod adresem biuro@cheesecake.pl
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ale jeśli masz wątpliwości czy pytania co do zakresu i celu przetwarzania swoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, chętnie odpowiemy pod adresem e-mail biuro@cheesecake.pl.
 
2. Jakiego rodzaju dane zbieramy?
 
Gdy korzystasz ze sklepu internetowego lub z naszego systemu zamówień, zbieramy następujące dane osobowe: 
 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twoje dane kontaktowe (adres email, nr telefonu),
 • Twoje dane adresowe.
Ponadto, gdy składasz zamówienie w sklepie internetowym, zbieramy również Twój adres IP.
 
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne przetwarzania:
 • W przypadku danych osobowych zbieranych przy składaniu przez Ciebie zamówienia w naszym systemie zamówień, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z Tobą, a zatem w celu wykonania umowy zawartej w związku ze złożonym zamówieniem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • W celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
 • W celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze sklepu internetowego lub systemu zamówień lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w celu obsługi reklamacji oraz Twoich żądań, wniosków lub zapytań – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Jeżeli udzielisz nam dobrowolnie takiej informacji – w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości); podanie danych dotyczących zdrowia i wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne i jeżeli podajesz nam takie dane – mailowo lub telefonicznie, przyjmujemy że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia – wtedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonane przed jej wycofaniem
W przypadku, jeśli udostępnisz nam dane osobowe, które wykraczają poza dane potrzebne do realizacji ww. celów, podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisów, w tym złożenie zamówienia, będzie niemożliwe.
 
4. Odbiorcy danych osobowych
 
Twoje dane mogą być też przekazywane następującym podmiotom:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;
 • podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo-finansowe, prawnicze, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie;
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Ponadto, Twoje dane mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:
 • realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
 • realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności;
 • przechowywania dokumentacji księgowej.
 
5. Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?
 
 • masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy i na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy;
 • masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 • masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami kontaktować jak powyżej. Każde z ww. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.
 
W zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
 
6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
 
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
 • korzystania ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – Twoje dane osobowe oraz dane kontaktowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla realizacji przez Ciebie zamówień, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu ostatniego logowania;
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych (np.: przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej) - Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach.
Okres przechowywania danych może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 
7. Przekazywanie danych poza EOG
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Twoje dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 

Polityka ciasteczek

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się na stronie www. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności strony www nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookie.
 
Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisów.
 
Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny,blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:
 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences
 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042
 
Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań.
 
Ponadto, Możesz usunąć cookie z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas tzw. pliki cookie trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania strony www.cheesecake.pl.
 
Pliki cookie aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie ze strony www i ułatwić Ci jej przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Twoich potrzeb.