Jamaica Cheesecake

Jamaica Cheesecake

Sernik z czekoladą szwajcarską

cały 37.90 zł
połówka 19.50 zł
ćwiartka 10.50 zł